Referenties

Werk- en opdrachtgevers:

Basisonderwijs
Sophia Stichting, Voorhout
Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek, Voorhout
PCPO Duin- en Bollenstreek, Voorhout
PCO Katwijk
PCBO Rijnsburg
Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout
Stichting Jenaplanscholen Bollenstreek
De Marke (SbaO), Leiden
Samenwerkingsverband WSNS Duin-en Bollenstreek
WSNS Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, Katwijk
WSNS Leiden e.o., Leiden

Speciaal Onderwijs
De Weerklank, slechthorende en moeilijk sprekende kinderen, Leiden
– Parkschool (SO/VSO cluster 4)
De Regenboog, Mytyl en tyltylonderwijs, Haarlem

Hoger Beroepsonderwijs
Hogeschool Inholland, afdeling educatie, Oegstgeest
Hogeschool Windesheim, Opleidingen Speciaal Onderwijs, Zwolle

Onderwijsbegeleiding
OBD Duin- en Bollenstreek, Lisse
SON-Opleidingen, Doetinchem
Menne Instituut, Baarn
Met sprongen vooruit

Anders
LUMC, Onderwijs Zieke Leerlingen, Leiden
Djoser, reisorganisatie, Leiden
Ministerie voor Onderwijs op Aruba
– Particulier ouders