Onderzoek

In 1992 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien heb ik mij gespecialiseerd in rekenen en wiskunde en de problemen die hierbij kunnen ontstaan.

Om goed met een kind om te gaan is het (soms) van belang om door psychologisch (didactisch) onderzoek beter zicht te krijgen op de capaciteiten van een kind. Hoe beter u een kind begrijpt, hoe beter u (professional of ouder) uw gedrag en communicatie (onderwijs)  kunt afstemmen op de mogelijkheden van dat kind. Het onderzoek is handelingsgericht en levert praktische adviezen op.

Bij onderzoek denk ik aan:
– Intelligentie onderzoek
– Onderzoek naar leerstoornissen (dyslexie/ dyscalculie)
– Onderzoek naar gedragsstoornissen (adhd/ pdd-nos/ autisme/ faalangst)

De onderzoeken worden uitgevoerd volgens de richtlijnen zoals die uitgeschreven zijn door de beroepsverenigingen van het NIP en NVO.