Onderwijsontwikkeling

De onderwijsontwikkeling staat altijd ten dienste van de ontwikkeling van alle leerlingen. Hierbij gaat het erom dat deze zich maximaal kunnen ontwikkelen, waarbij de leerkracht de belangrijke spil is. Hij/ zij moet voldoende geëquipeerd zijn om de leerling te stimuleren, motiveren en ondersteunen. Bij de onderwijsvernieuwing is de houding van het team het meest basaal, een gemeenschappelijke visie en missie is onontbeerlijk, waarna er pas verandering plaats kan vinden. Daarnaast is voldoende zicht op leerlijnen en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van hun kinderen natuurlijk nodig .

Bij onderwijsontwikkeling denk ik aan:
– Passend onderwijs
– Klassenmanagement
– Werken met groepsplannen en handelingsplannen

Mijn specialismen zijn (ortho)pedagogisch handelen en rekenen en wiskunde.
Bij de uitvoering is er ruime aandacht voor de individuele competenties en ontwikkeling van de deelnemers/ cursisten.