Internationaal

In Nederland zijn het onderwijs en de zorg goed ontwikkeld, ook al wil de media ons nog wel eens anders doen geloven. Door mijn vele reizen als reisbegeleider voor Djoser, heb ik veel kinderen in schrijnende omstandigheden gezien. De hele wereld verbeteren lukt niet als individu, maar ik wil wel een duurzame bijdrage leveren. Zo ondersteun ik een project voor meervoudig gehandicapten in Sri Lanka en een timmerproject in Guatemala, o.a. als klankbord voor het management op afstand en sponsoring.

Beide zijn er op gericht om de kinderen een goed leven te geven en zich daar waar mogelijk, voor te bereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij.

http://www.prithipura.org/ (internationale site)
http://www.prithipura.com/ (Nederlandse stichting)
http://www.timmerprojectguatemala.nl/