(interim) Management

Ook het management staat ten dienste van de ontwikkeling van de kinderen. De begeleiding van het management (directie en IB) is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij vraagt het MT zich bij elke stap af of dat wat ze doen ook een positief effect heeft op de resultaten van de leerlingen.

Bij (interim) management denk ik aan:
– Interim directeur of IB
– Coaching op de werkvloer van management
– Coöperatief vergaderen
– Communicatie binnen het team of met ouders